Satura raditajs

Страница: 8/20

Valstij jāizpilda zināmi “konverģences kritēriji”, pirms tā var iestāties EMS. Viens no šiem kritērijiem attiecas uz inflāciju – tā nedrīkst pārsniegt triju valstu ar viszemākajām inflācijām vidējo inflāciju par vairāk, nekā 1,5%. Valstis ar augstāku inflāciju netiks uzņemtas EMS.

Eiropas Centrālās Bankas (ECB) galvenais uzdevums ir sasniegt cenu stabilitāti, kas ir vispārīgi definēta kā inflācija starp 0% un 2%. Turklāt ECB būs pilnīgi neatkarīga, tādējādi nepiesaistīta politiskajām ambīcijām. Šis ir aizgūts no Vācijas un Nīderlandes centrālo banku veiksmīgas pēdējo gadu darbības. Un šādas politikas, kuras mērķis ir zema inflācija, iznākums ir cieta un stabila valūta.

*Materiāli ņemti no “Deutsche Bank Research” un “Euroview 2”

Samazināsies valūtu risks.

Ieviešot eiro, kas EMS dalībvalstu atšķirīgās valūtas sakopos vienā, vienotā valūtā, samazināsies arī valūtu risks. Kompānijām būs drošāk darboties ar eiro, nebaidoties no neparedzētām, straujām tā kursa svārstībām, nekā darboties ar vairākām nacionālajām valūtām, no kurām ikviena var kļūt nestabila. Tas, nenoliedzami palīdzēs veiksmīgāk un ātrāk attīstīties šo valstu ekonomikai, jo nebūs taču vairs šī valūtu riska, kas, iespējami, attur kādu firmu no valūtu operācijām. Valūtu riska samazināšanās piesaistīs arī vairāk tūristus, kas ceļo pa Eiropu. Pašreizējā situācijā, izbraucot cauri Eiropai un katrā valstī konvertējot valūtu, beigās šī nauda ir zaudējusi 30% no savas sākotnējās vērtības. Ja tā vairs nebūs un Eiropā būs viena, vienota valūtas sistēma, tas padarīs Eiropu par izdevīgāku ceļojumu galamērķi, kā arī, vienotā tirgus ietekmē radīsies arī vairāk maksātspējīgo klientu, kas varēs atļauties ceļot.

Izveidosies lielāks tirgus, kurā norēķini notiek vienā valūtā, līdz ar to vienkāršosies norēķini Eiropas valstu starpā.

Ieviešot vienotu valūtu visā Eiropas Savienībā, tās dalībvalstu tirgi neizbēgami apvienosies vienā lielā Eiropas tirgū. Šīs tirgus noteikti dos arī jaunas darbavietas, kā arī šī tirgus apvienošanās veicinās arī ārzemju investīciju ieplūšanu, kuru agrāk, iespējams, kavēja pārlieku lielie zaudējumi, kas saistījās ar valūtas konvertāciju starp to nacionālajām valūtām. Arī, piemēram, Latvijai būs vienkāršāk norēķināties ar Eiropas Savienības valstīm, ja tās lietos vienu valūtu, nevis vairākas atsevišķas.

Līdz ar eiro ieviešanu Latvijas uzņēmējiem būs vienkāršāk kārtot darījumus ar dažādu Eiropas Savienības valstu partneriem, jo tos varēs veikt vienā valūtā. Eiro ieviešana var paātrināt Eiropas tautsaimniecības attīstību, tā palielinot arī Latvijas iespējas eksportēt savu produkciju un veicinot valsts saimniecisko izaugsmi un stabilitāti, teikts Latvijas Bankas informācijā par Eiropas Savienības vienoto valūtu eiro. Tomēr tuvākajā laikā nav paredzama lata piesaiste tam.

Bankas speciālisti norāda, ka tāpat kā citām nelielām valstīm ar atvērtu tautsaimniecību un aktīvu ārējo tirdzniecību Latvijai ir svarīgi nodrošināt savas nacionālās valūtas stabilitāti pret galveno tirdzniecības partneru valūtām. Latvijas lielākā tirdzniecības partnere ir Eiropas Savienība, tomēr Latvijas uzņēmēji ar saviem ārzemju pasūtītājiem un piegādātājiem lielākoties norēķinās ASV dolāros.

Реферат опубликован: 26/06/2008