Satura raditajs

Страница: 18/20

3. Kā Jūs saņemat informāciju par eiro?

no preses;

no TV;

no draugiem;

citur.

Lielākā daļa aptaujāto informāciju par eiro saņēmuši no masu medijiem – televīzijas un preses, daļa arī no draugiem uzzinājuši ko jaunu, daļa, kas nebūt nav maza, kā alternatīvo informācijas iegūšanas veidu minējusi Internet.

4. Kā eiro ietekmēs Jūsu dzīvi?

nekādi;

finansiālie rēķini tiks pārvērsti eiro;

plānoju drīzumā (sākot ar 2002. gadu) pāriet uz eiro;

braucot uz ārzemēm būs vieglāk ar valūtas maiņu.

Lielāko daļu aptaujāto cilvēku dzīvi pašreiz eiro nekādi neizmainīs. Tas ir saprotami, lielai daļai cilvēku ar neskaidras naudas norēķiniem mūsdienās nav nekādas saskarsmes. Lielai daļai respondentu finansiālie rēķini (banku konti, depozīti) tiks pārvērsti eiro. Bet lielākajai aptaujāto daļai, vienkārši būs vieglāk ar valūtas maiņu, izbraucot uz ārzemēm.

5. Vai Jūs uzskatāt, ka arī Latvijai būtu jāpāriet uz eiro?

nekādā gadījumā;

tas būtu pamatīgi jāizvērtē;

viennozīmīgi – jā.

Lielākā daļa aptaujāto pret eiro attiecās ar uzticību, taču lats tomēr ir ierastāks, lata, kā stabilas naudas tēls ir stipri iesakņojies un nostiprinājies mūsu apziņās. Taču eiro – tās ir, iespējams, mūsu nākotne – daļa respondentu to atzīst. Ir arī tādi, kas neatzīst Latvijas pāriešanu uz eiro vispār, taču tas ir neiespējami, ņemot vērā mūsu politikas virzību uz Eiropas Savienību.

6. Kāda ir Jūsu attieksme pret ES saistībā ar Latviju?

Latvijai būtu tajā jāiestājas;

Latvijai nebūtu īpaši jācenšas tajā iestāties;

Latvijai nevajadzētu iestāties ES.

Protams, kā jau tika gaidīts, nospiedošais aptaujātās sabiedrības vairums bija par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, par Latvijas nesaraujamo saišu ar Eiropu nostiprināšanu. Maz bija tādu, kas uzskata, ka Latvijai īpaši nevajadzētu censties tur iekļauties – ja viņi mūs tur ņem – labi, ja ne – neiesim jau no ādas līst laukā, un pavisam maz bija tādu, kas uzskatīja, ka Latvijai vispār nevajadzētu pievienoties Eiropas Savienībai.

7. Vai Eiropai ir vajadzīga vienota valūta?

jā;

nē.

Arī šajā jautājumā respondenti izrādīja zināmu vienlīdzību, apgalvojot, ka Eiropai ir vajadzīga vienotā valūta, un, ka eiro ir vajadzīgs. Viedokļi, protams, atšķīrās, bet visumā sabiedrības viedokli šajā jautājumā varētu atspoguļot jaunajai valūtai par labu.

Реферат опубликован: 26/06/2008