Satura raditajs

Страница: 17/20

Atkarībā no klienta izraudzītā noguldījuma gada procentu likmes noteiktas robežās no 2% līdz 3%. Fiziskas personas noguldījumu eiro var veikt jebkurā apjomā, bet juridiskajām personām minimālais depozīta apjoms ir 10 000 eiro. Lateko banka veic operācijas ar eiro jau no šī gada sākuma, un jau pirmās darba nedēļas apliecinājušas, ka klientiem ir ļoti liela interese par iespēju strādāt ar eiro.

Arī Latvijas uzņēmēji paspējuši pārorientēties uz jauno norēķinu līdzekli un veiksmīgi veikuši pirmos norēķinus jau kādu laiciņu atpakaļ. Uzņēmēji izrādījuši atzinīgu, bet nogaidošu attieksmi pret jauno valūtu.

A/s Bolderāja jau vairākus mēnešus pirms eiro ieviešanas ar saviem ārzemju piegādātājiem vienojies, ka eiro sāks norēķināties ne ātrāk, kā nākamgad. Uzņēmumam pagaidām nav vienota elektroniska vadības sistēma, tātad nav aktuāls jautājums par dažādu pašizmaksas aprēķinošo un grāmatvedības moduļu pārprogrammēšanu iz eiro. Paplašinot Bolderājas datorizāciju, tiks ieviestas informācijas tehnoloģijas, kas var strādāt ar eiro.

Uzņēmēji atzīst, ka eiro ieviešana nenoliedzami vienkāršo dažādo izejvielu pirkšanu no Eiropas Savienības valstīm. Bet tomēr, arī ja visu cenu kotēšana eiro padarīs vieglāku dažādu piedāvājumu izvērtēšanu, tomēr zināms svars būs arī tādiem faktoriem kā apmaksas noteikumi, iespējas pirkt uz kredīta, utml.

*Materiāli ņemti no “Dienas bizness”

Aptauja

Es veicu aptauju, kurā tika aptaujāti gan skolēni, gan skolotāji, kā arī dažādi citi cilvēki, ar mērķi noskaidrot to informētības līmeni par Eiropas apvienoto valūtu, kā arī noskaidrot viņu attieksmi pret to vispār, kā arī pret eiro tieši saistībā ar Latviju. Kopā tika aptaujāti gandrīz 50 cilvēki. Tika arī uzdoti jautājumu par personīgo attieksmi pret eiro, vai Latvijai būtu jāpāriet uz eiro, kā arī, vai Eiropai vispār ir vajadzīga vienotā valūta. Tika arī jautāts par Latviju saistībā ar Eiropas Savienību. Rezultāti ir sekojoši:

Vai Jūs zināt, kas ir eiro?

kaut ko esmu dzirdējis;

zinu;

esmu ļoti labi informēts.

No respondentu atbildēm var secināt, ka jaunatne visumā ir informēta par eiro – kas tas tāds ir un kāds no tā labums, liela daļa ir pat ļoti labi informēta, kas atrodams par ļoti pozitīvu faktoru. Tādu, kas kaut ko ir dzirdējuši, ir samērā maz, tie sastāda respondentu mazāko daļu.

Kāda ir Jūsu attieksme pret eiro?

neitrāla;

negatīva;

pozitīva.

Šajā jautājumā aptaujāto cilvēku domas dalās. Lielākā daļa ir tomēr noskaņoti pozitīvi pret eiro un ar prieku uzņem tā parādīšanos. Otra lielākā respondentu grupa pret eiro pagaidām noskaņoti neitrāli. To daļēji izraisījis arī nepietiekams daudzums objektīvas informācijas, kā arī uzticība vecajai sistēmai.

Реферат опубликован: 26/06/2008