Satura raditajs

Страница: 10/20

*Materiāli ņemti no “Dienas Bizness” un Internet.

Mobilizēs Austrumeiropas un Centrāleiropas valstis straujāk un dziļāk veikt politiskās un ekonomiskās reformas.

Pašlaik Austrumeiropā un arī Centrāleiropā ir diezgan daudz tādu valstu, kuras izteikušas vēlēšanos un uzstādījušas sev par mērķi iekļaušanos Eiropas Savienībā – kaut vai Baltijas valstis, Polija, Čehija, Ungārija, kā arī vēl daudzas citas. Un nākotnē šo valstu skaits varētu vēl palielināties. Šīm valstīm, redzot kādas iespējas piedāvā vienotais tirgus un vienotā valūta var arī rasties vēlēšanās iekļauties EMS un pieņemt šo valūtu, jo to var izdarīt arī nesastāvot ES.

Arī Latvijas Bankas prezidents Einars Repše nesen intervijā BBC paziņojis, ka Latvija varētu atteikties no savas nacionālās valūtas – lata – un ieviest eiro vēl pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, bet Latvijas Banka iepriekš paziņoja, ka pirms 2000. gada neizskatīs iespēju nomainīt lata piesaisti SDR valūtu grozam pret eiro.

Kā izteicies Latvijas Bankas viceprezidents Ilmārs Rimševics, Latvija pašlaik ir ļoti izdevīgā situācijā, kad iespējams novērot eiro ieviešanu EMS valstīs. Mums ir iespējams novērot tā ietekmi uz dažādiem finansu sektoriem, noteikt tos optimālos rādītājus mūsu ekonomikā, kas būtu vajadzīgi veiksmīgai eiro ieviešanai.

Un šajā izdevīgajā situācijā neesam tikai mēs vien – arī visām citām valstīm ir iespēja novērot šo procesu un mācīties no to pielaistajām kļūdām. Šis, un arī mērķis iekļauties kopējā tirgū mudinās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis straujāk un dziļāk veikt ekonomiskās un finansiālās reformas, lai tās atbilstu EMS kritērijiem, tā sauktajām Māstrihtas prasībām:

Valsts budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt trīs procentus no bruto iekšējā kopprodukta.

Valsts parādiem noteikta 60 procentu robeža no bruto iekšējā kopprodukta, kas jāievēro gan aizņemoties, gan aizdodot.

Inflācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 1,5 procentu līmeni salīdzinājumā ar vidējām cenu līmeņa svārstībām trijās stabilāko cenu valstīs.

Ilgtermiņa procentu likmes nedrīkst pārsniegt attiecīgo vidējo rādītāju trijās Eiropas Savienības valstīs ar viszemākajām procentu likmēm vairāk kā par diviem procentiem.

Valūtai bez devalvācijas jāatrodas brīvā apgrozībā Eiropas valūtas sistēmā vismaz divus gadus.

*Materiāli ņemti no “Dienas Bizness”

Samazināsies procentu likmes.

Lielais, vienotais Eiropas tirgus, ko radīs eiro ienākšana, ietekmēs arī konkurenci un cenas – konkurence palielināsies – to radīs katras atsevišķās EMS dalībvalsts nacionālā tirgus robežu izzušana, ārzemju kapitāla un jaunu firmu ieplūšana; bet, pēc analītiķu domām, cenas samazināsies – šis seko iepriekšminētajam. Palielināsies arī banku konkurence, kurā labākus rezultātus gūs tā banka, kas piedāvās izdevīgākos kredītņemšanas un depozītu noteikumus. Šis, savukārt, radīs procentu likmju samazināšanos. Otrs iemesls šim ir arī tas, ka būs tikai viena valūta, nevis vairākas.

Реферат опубликован: 26/06/2008