Satura raditajs

: 19/20

Visumā no šīs aptaujas var secināt, ka sabiedrība ir informēta par eiro, un ka tās attieksme pret to ir pozitīva, taču nogaidoša. Tas ir likumsakarīgi, jo pozīcija, kurā mēs pašlaik atrodamies ļauj mums novērot eiro ieviešanu 11 Eiropas valstīs, mācīties no viņu kļūdām, lai mēs nākotnē, kad pašiem nāksies sastapties ar šo procesu, kas, es domāju ir neizbēgams, nepieļautu tās pašas kļūdas. Sabiedrība atbalsta Eiropas naudas apvienošanas centienus un ir par rēķinu vienkāršošanos ar Eiropu.

Nobeigums un secinājumi.

No aptaujas var secināt, ka sabiedrība visumā ir labi informēta par eiro un tā ieviešanu. Tomēr sabiedrības attieksme ir nogaidoša. Šeit zināmu lomu spēlē arī uzticība latam, kurš nostiprinājies mūsos kā stabilitātes un pārticības tēls. Taču sabiedrība saprot, ka eiro - tā ir nākotne.

Mūsu pašreizējās pozīcijas lielākā priekšrocība ir tā, ka mēs pašlaik varam novērot eiro ieviešanu 11 ES valstīs, lai vēlāk, kad mums pašiem nāksies ar to saskarties, mēs nepieļautu tās pašas kļūdas un būtu labāk sagatavoti. Rūpīgi izsverot visus par un pret var izdarīt attiecīgos secinājumus, attiecībā uz eiro un Latviju, kā arī eiro ietekmi uz Latviju. Protams, ir arī negatīvie faktori, taču, pozitīvo faktoru un labumu ir vairāk, un kopumā šis mēģinājums apvienot Eiropas valūtas vienā veselā, es domāju, ir izdevies.

Eiro ietekme uz Latviju būs pozitīva, kā lielākie labumi jāmin tas, ka vienkāršosies rēķini ar Eiropas Savienības valstīm, kā arī tas, ka tūristiem būs vieglāk ar valūtas maiņu, iebraucot ES valstīs. Katras no ES un EMS dalībvalsts nacionālā tirgus robeža izzudīs, un tas, ko mēs iegūsim būs liels tirgus ar plašām iespējām, kas spējīgs mēroties spēkos arī ar ASV un Japānas ekonomiskajām zonām.

Arī pēc Latvijas Bankas izteikumiem eiro ieviešanas ietekme uz Latviju būs visnotaļ pozitīva, bet ar lata piesaistīšanu eiro nāksies vēl mazliet pagaidīt. Lai gan jebkurā gadījumā lats tiks lielākā vai mazākā mērā piesaistīts eiro - SDR grozā, kuram pašreizēji ir piesaistīts lats, vācu markas un franču franka vietā nāks eiro, tā kā SDR grozā eiro spēlēs galveno lomu.

Izmantotās literatūras saraksts

Laikraksti un žurnāli:

Dienas bizness - periodika

Diena - periodika

Neatkarīgā Rīta Avīze - periodika

Kapitāls periodika

The Economist periodika

Grāmatas:

Euroview 2 INGs view of questions about euro (summer 1997)

LB Kiel Euro Special (1998)

The euro a stable currency for Europe Deautsche Bank Research Special Report (February 1997)

Informācijas bukleti:

Euro times (December 1998)

London: ready for the euro

Latvijas Bankas informatīvais buklets Eiro

Rietumu bankas informatīvais buklets.

Internet:

Latvijas Bankas oficiālā mājas lappuse (http://www.bank.lv )

Eiropas Savienības oficiālā mājas lappuse (http://europa.eu.int)

Eiropas integrācijas biroja oficiālā mājas lappuse (http://www.eib.lv)

Pielikums.

Eiro monētas un banknotes

1. Monētas

2 centi

1 cents

10 centi

5 centi

50 centi

20 centi

2 eiro

1 eiro

: 26/06/2008