Introducere

Страница: 18/18

[8] N. Popa, lucr. citată, p. 15

[9] N. Popa, lucr. citată, p. 15

[10] I. Ceterchi, I. Craiovan, lucr. citată, p. 15

[11] N. Popa, lucr. citată, p.21.

[12] N. Popa. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1992, p. 19

[13] R. David. Pravovîie sistemî sovremennosti. Moscova, 1988,

[14] V. Zlătescu, I. Zlătescu. Regulile metodei comparative în studiul dreptului. Studii de drept românesc. 1, 1989.

[15] V. Zlătescu, I. Zlătescu. Lucr. citată, p. 340.

[16] N. Popa. Lucr. citată, p. 20

[17] N. Popa . teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1992.

[18] N. Popa. Lucr. citată, p. 22

[19] N. Popa. Lucr. citată, p. 24

[20] N. Popa. Lucr. citată, p. 25

[21] A. Roth. Individ şi societate. Bucureşti, 1986.

[22] V. Hanga. Calculatorul în ajutorul deciziei. Studii de cercetări juridice, Nr.1, 1989

[23] N. Popa. Lucr. citată, p. 27

Реферат опубликован: 30/01/2008