Introducere

: 17/18

Metoda sociologică, reprezintă o direcţie de cercetare cu reale foloase pentru cunoaşterea realităţii juridice.

Sociologia aduce o viziune nouă asupra dreptului definindu-l ca un fapt social şi încearcă să resistematizeze sursele evoluţiei şi influenţei dreptului asupra societăţii, oferind ştiinţelor juridice o metodă raţională de studiere a fenomenului social. Cercetarea sociologică juridică (metoda sociologică) poate fi utilizată de legiuitor pentru a-şi procura informaţii în legătură cu măsura în care legea este respectată şi în ce proporţie legea îşi găseşte suport din partea sentimentului juridic comun.

Necesitatea introducerii unor metode cantitative în cercetarea ştiinţifică juridică şi în practica dreptului a izvorât din nevoia de a conferi noi valenţe acestei cercetări, în strânsă legătură cu unităţile practice. Folosirea calculatoarelor ajută deciziei, această folosire nu îngustează posibilităţile de decizie, ci dimpotrivă le optimizează. Timpul economisit este folosit la fundamentarea temeinică a deciziei. Informatica juridică îmbunătăţeşte procesul decizional prin rapiditatea efectuării diferitelor operaţiuni.

Ca o concluzie, după prezentarea succintă a metodelor de cercetare, se impune constatarea că ele nu trebuie înţelese în mod izolat, ci în interdependenţa complementaritatea lor. Folosindu-le astfel, cercetarea ştiinţifică juridică, atât cea fundamentală, preponderent teoretică, cât şi cea aplicativă are garanţia obţinerii unor rezultate valoroase şi utile.

Bibliografie

N. Popa. Teoria generală a dreptului. Bucureşti, 1992.

G.Vrabie, S. Popescu. Teoria generală a dreptului. Iaşi, 1993.

Ceterchi, M. Luburici. Teoria generală a statului şi dreptului. Bucureşti, 1983.

Gulipe. C voprosu o formirovanii metodologhii pravovoi nauchi. Sovetscoe gosudarstvo i pravo. 1991, Nr. 4.

V. Cozlov. Problemî predmeta i metodologhia obşcei teorii prava. Leningrad, 1989

D. Ciobanu. Introducere în studiul dreptului. Bucureşti, 1993.

I. Humă. Introducere în studiul dreptului. Iaşi, 1993

Teoria generală a dreptului. (curs de lecţii). N. Novgorod, 1993.

L. Mamut. Nauca o gosudarstve i prave: neobhodimosti radicalinogo obnovlenia.// Filosofschie nauchi. 1989, Nr. 11

Planul lucrării

Introducere 1

Obiectul de studiu 2

Metodele cercetării ştiinţifice a fenomenului juridic.6

Consideraţii generale6

Noţiunea metodologiei juridice .9

Metodologia cercetării ştiinţifice juridice 11

Metoda logică. 11

Metoda istorică 14

Metoda comparativă .16

Metoda sociologică 20

Metoda cantitativă şi alte metode .25

Concluzii 28

Bibliografie 32

1 I. Ceterchi, M. Luburici. Teoria generală a statului şi dreptului. Bucureşti, 1983, p. 8

2 M. Djuvara. Teoria generală a dreptului (enciclopedie juridică). Editura All, 1995

3 I. Ceterchi, M. Luburici. Teoria generală a statului şi dreptului. Bucureşti, 1967.

4 I. Ceterchi, I. Craiovan. Op. citată, p. 10

5 I. Ceterchi, I. Craiovan. Op. citată, p. 12.

[6] N. Popa. Lucr. citată, p 14

[7] S. Popescu, D. Iliescu. Probleme actuale ale metodologiei juridice. Bucureşti, 1979.

: 30/01/2008