Взгляд на личность в чань-буддизме

Страница: 4/5

Хоча всі форми і методи психічного тренування потрібні були для досягнення однієї мети - досягнення просвітлення, пробудженню в людині інтуїтивної мудрості, багато чань-буддістів віддають перевагу саме активним формам медитації.

Як відмічав Судзукі, ідеал чанського життя повинен бути "не у простому баченні істини, а в тому, щоб жити нею, не допускаючи ніякого дуалізму в житті людини : бачення повинно бути життям, а життя - баченням, без будь-якої різниці між ними, крім як на словах".

Тому чань-буддізм не просто знімав заборони на мирську діяльність, а й рішуче і енергійно пробуджував своїх послідовників до самої активної участі в неї і більш того, вважав гріховною не практичну діяльність, а пасивне спостереження, містичне заглиблення і уход від життя.

Таким чином, чань-буддіст не тільки міг, а й був зобов'язаний виконувати світські обов'язки. Тому, хоча озаріння займало важливе місце в теорії і практиці чань-буддізма і вважалося центральним психологічним досвідом, воно не було самоціллю. В кінці кінців, зміст його в тому, щоб підготувати людину до виконання його соціальних і культурних функцій і кульмінаційний момент актуалізації істини заключений в акту творення, або, точніше, будь-якого діяння, котре перетворюється в пориві творчого натхнення. "Істина не є відкриття, істина є творення", - писав по цьому поводу Р.Блайс.

Звільняючи свідомість людини від емоційно-психічної омраченності, яка заважає розвитку творчих здібностей, інтуїтивне озаріння відкривало в людині деколи втрачені здібності, присутні в поетів, художників і дітей "читати кожний лепесток як найглибшу таємницю буття" і "перетворювати наше повсякденне життя в щось подібне мистецтву".

Чань-буддісти стверджували, що в будь-якій людині живе художник. Не обов'язково художник слова або пензлику, але "художник життя".

Судзукі писав: "Від нас не можна очікувати, щоб усі ми були вченими, але природа створила нас такими, що ми всі можемо бути художниками, не буквально як живописець, скульптор, музика, поет, а художниками життя. … Руки , ноги, тулово людини є пензликами, а весь всесвіт - холстом, на якому вона пише своє життя на протязі семидесяти, восьмидесяти або навіть дев'яноста років".

Протиставлення людини природі, суб'єкта пізнання і діяльності об'єкту, як і протиставлення "природного" і "культурного" було глибоко противно чанській культурі.

Дихотомія природного і культурного розглядалася в чанській психокультурі, як окремий випадок бінарного поділення світу, штучного розколу і протиставлення окремих частин природному в цілому. Основною проблемою для чань-буддістів було представлення про власне "Я" як про незалежну реальність. Коли людина в процесі психічного саморегулювання виходить за рамки своєї відокремленості і в стані просвітлення звільняється від ілюзії свого "Я", коли її свідомість стає подібна дзеркальній поверхні спокійної води, природнім способом зникають різниці між суб'єктом і об'єктом сприймання і реагування, пізнання і дії, між внутрішньою психічною реальністю і навколишнім середовищем. Вони зливаються в єдине ціле і перестають сприйматися і переживатися як два окремих протиставлених феномена.

Намагаючись примирити і збалансувати два протилежних початку як на рівні окремої особистості, так і на метакультурному рівні, чанська психокультура знімала психологічні бар'єри між людиною і природою.

Роль чань-буддизму в історії і культурі середньовічного Китаю була не однозначною. Хоча це релігійно-філософське вчення і психокультурні традиції протистояли офіціальній ідеології і культурі, в них проявилася тенденція до знищення протиріч між класами, соціального протесту саме в силу того, що він приймав релігійний характер.

Психологічна спадщина чань-буддізму в сучасному світі теж має важливе значення. В процесі інтенсивного діалогу між культурами Сходу та Заходу чань-буддізм відіграє безумовно прогресивну роль.

Реферат опубликован: 27/07/2009