Взгляд на личность в чань-буддизме

Страница: 3/5

Так, в буддизмі ханаяни благою справою вважалася участь монахів у будівництві і ремонті храмових споруд. Однак, оговорювалося, що такого роду діяльність потрібна тім, чиї злі намагання не знищені остаточно. Той же, хто досяг цього, не повинен брати участь у такого роду діяльності. В обов'язки монахів входило виконувати також дрібні господарські роботи: шити, ремонтувати, прати свій одяг, слідкувати за чистотою, виготовляти і ремонтувати інвентар та ін. однак, вони не повинні були приділяти багато уваги цим господарським справам, інакше їх звинувачували у "схильності до діяльності".

Особливо сувора заборона була накладена на сільськогосподарські роботи, оскільки при обробці землі могли загинути "живі істоти" і значить, адепт порушував закон ахісми (не-насильства), створюючи "адську карму". Оскільки самим монахам було заборонено це робити, цим займалися монастирські раби, послушники, орендарі. Більшість заборон взяти майже дослівно з індійського оригіналу. Так, в одному перекладі Винаю (монастирського статуту) було вказано, що "не дозволено приймати участь у торгівля, обробці полів, будівництві споруд, утримувати рабів і вирощувати тварин. Забороняється займатися сільським господарством, городництвом, … забороняється різати траву і рубати дерева".

Школа чань була єдиною школою середньовічного китайського буддізму, котра свідомо ігнорувала ці заборони. Нові правила вперше були введені в монастирі Да-чжи фен-шен чаньси і саме з цього часу починається історія "монастирського" чань-буддізму, тому що до цього чань-буддійські монахи вели мандрівний спосіб життя.

Згідно нового статуту чанські монахи мали у вільний від медитації і лекцій час займатися різноманітною сільськогосподарською роботою (пу-цин). Участь у цієї роботі була обов'язковою для усіх. За нею спостерігали "чергові монахи" (вейна). Більш того, приймаючи участь у пу-цин, монах не просто виконував своє завдання, але мав повністю поглинути у роботу, віддати їй усі свої фізичні і духовні сили. Це стосувалося не тільки простих монахів, а й патріархів. Наприклад, відомий Байчжан щоденно трудився. Він був вже дуже старий і його учні одного разу сховали його робочий інвентар. Тоді він відмовився від їжі і тоді з'явився дуже максималістський лозунг" День без праці - день без їжі!".

Таким чином, чань-буддіст допускав для своїх послідовників участь у будь-якій людській діяльності, не розрізнюючи "мирські" і "немирські", "повсякденне" і "сакральне". при цьому чань-буддіст повинен був зберігати спокійний, стан, котрий він набував в процесі медитації, а це означало , що будь-який вид практичної діяльності може бути продовженням практики психічного самовдосконалення. Одним з різновидів чанської "медитації в труді" і є пу-цин, який в такому разі виступає як необхідна умова життя чанської спільноти, а також важливий елемент чанської психокультури.

Виховуючи любов і повагу до фізичного труду і виконуючи інші психопропедевтичні функції, пу-цин, в той самий час, використовувався як засіб психофізичної підготовки і адаптації людини в соціокультурному і природничому середовищі, засобом, за допомогою якого моделювалася важливіша умова виживання людини на біологічному і соціальному рівнях - важкий і упорний труд.

Необхідно відмітити, що розподіл на "активні" і "пасивні" форми психотренінгу на прикладі чань-буддізму дуже умовне і відносно відображає зовнішню динаміку процесу психічної саморегуляції. З одного боку, навіть при бурній зовнішній активності чань-буддіст повинен зберігати спокійний стан, а з іншій - досягнення спокійного стану не означає згасання всілякого психічного життя, а лише звільнення психіки від негативних факторів, які вносять в неї хаос і дезорганізацію. Тому навіть "сидячу медитацію", яка практикувалася в нерухомій позі, можна назвати лише відносно пасивною формою чанського психотренінгу.

Реферат опубликован: 27/07/2009