Взгляд на личность в чань-буддизме

Страница: 1/5

План:

1. Вступ.

2. Чань-буддізм і чанська філософія особистості.

2.1.Виникнення і історія заснування Чань-буддізму.

2.2. Основні доктрини Чань-буддізму.

2.3. Людина, особистість в Чань-буддізмі.

3. Висновок.

Минають роки, десятиріччя . Одне покоління змінює інше. В кожну епоху людське життя фіксується в матеріальних і письмових пам'ятках культури, залишаючи для наступних поколінь свій слід: хороший чи поганий, глибинний або поверхневий, помітний, або захований. Нове покоління будує своє життя не у вакуумі: воно так чи інакше сприймає матеріальні і духовні цінності, що були створені попередниками. Це відноситься як до людства в цілому, так і до окремого народу.

В останнє десятиріччя Україна і весь колишній Радянській Союз перетерпіли великі історико-культурні зміни, які відобразилися на стані людини в суспільстві. Людина опинилася в складній ситуації. Змінився рівень благосостоянія, змінилося все, до чого ми звикли. Для багатьох постало питання виживання. І як завжди вихід з такої складної ситуації людина шукає в духовному житті. Ось чому особливу цікавість викликає питання культури розвитку особистості, питання філософії психічної діяльності. Відповіді на ці питання деякі знайшли у спадщині народів Сходу.

Вивчення культури психічної діяльності народів Сходу, їх культурно-психологічні традиції, цікавий погляд на особистість представляють собою новий напрямок у сходознавстві, який виниклий на перехресті різноманітних наукових дисциплін: культурології, історії, психології, філософії, етнографії.

Традиційна китайська культура, котра, як відомо, є одною з найдавніших і розвинутих, досягла в процесі багаторічного розвитку високого ступеню культуризації явищ дійсності. по глибокому і точному визначенню відомого дослідника китайської культури академіка Алєксєєва, традиційний Китай - це "країна інтенсивної культури, котра не залишила жодного явища життя в первинній формі".

Традиційна китайська культура намагалася максимально упорядкувати первинний хаос, зменшити міру ентропії в навколишньому світі, не тільки на макрокомічному рівні, а й на мікрокосмічному, на якому протікає внутрішнє духовне життя людини. Тому, на самих ранніх етапах розвитку китайської культури, під процес культуризації підпадала і психічна діяльність людини, в результаті чого, в рамках загального складного і багатоаспектного культурного організму сформувалася самостійна культурно-психологічна традиція, яку ми визначаємо, як культуру психічної діяльності або психічну культуру.

В широкому і найбільш загальному визначенні культура психічної діяльності - це ступінь психічного розвитку особистості в напрямку, який визначається загальними тенденціями розвитку всієї культури, той рівень психічного вдосконалення людини як особистості, який був досягнутий в процесі засвоєння цінностей даної культури, набуття характеристик "культурної людини". Психічна культура є основною і визначною рисою культури особистості.

Культура особистості в китайській культурі набувала значної специфікації в залежності від того, в рамках якої підкультури (буддійської, конфуціанської, даоської) вона сформувалася. Але головним завданням її були розвиток і вдосконалення, виховання і тренування природних психічних здібностей людини з метою максимальної реалізації всіх потенційних можливостей його психіки для того, щоб оптимізувати свій фізіологічний і біоенергетичний статус у відповідність з відповідними релігійно-філософськими і соціально-психологічними нормами, які були сформовані в тій чи іншій школі традиційної китайської думки.

Культуру психічної діяльності не можна розглядати як чисто психічний або соціальний феномен, а як інтегральний фактор, який формується і функціонує в процесі інтенсивної взаємодії, взаємопроникнення культурних, соціальних і психологічних аспектів.

В силу практичної направленості і традиційно китайських навчань велике значення в них надавалося винищенню дуалізму знань і дійсності, теорії та практики. Це в свою чергу визначило найбільш пристальну увагу до проблеми людини взагалі. Китайські мислителі підкреслювали, що з двох елементів корелятивної пари "знання - суб'єкт знання" останній є визначальним. Знак типу особистості таким чином можна вважати центральним, найглибшим і універсальним знаком в будь-якому китайському вченні, і це в повній мірі відноситься до чань-буддізмі, в якому особистісному фактору також надавалося вирішальне значення.

Реферат опубликован: 27/07/2009