Атомна енергетика України і РПС

Страница: 12/12

При розробці проекту АЕС третього покоління ключовим моментом є забезпечення мір екологічної безпеки. Дані вимоги на стадії техніко-економічного обгрунтування включаються в Оцінку впливу АЕС на навколишнє середовище, а в складі проекту - в Обгрунтування екологічної безпеки АЕС.

Оцінка прийнятності технічних рішень у проектах реакторних установок третього покоління заснована на аналізі безпеки для всіх режимів роботи станції - нормальна експлуатація, порушення нормальної експлуатації, проектні аварії, поза проектні аварії.

АЕС із реакторними установками вВЭР-640 або вВЭР-1000 спроектовані таким чином, що радіаційний вплив на населення і навколишнє середовище при нормальній тривалій роботі і гаданих експлуатаційних порушеннях не призводить до перевищення доз опромінення населення, установлених вимогами сучасної нормативної документації.

Проведені оцінки очікуваних рівнів опромінення населення при аваріях на енергоблоках вВЭР-640 і вВЭР-1000 і зіставлення їх із дозовими критеріями для прийняття рішень по захисті населення у випадку аварії ядерного реактора дозволили зробити такі висновки: проектні аварії по радіаційних впливах на навколишнє середовище не виходять за III рівень шкали МАГАТЕ і ставляться до класу інцидентів; можливість прийняття екстрених заходів, пов'язаних із уведенням плану захисних заходів, включаючи евакуацію населення, за межами промислової площадки АЕС значно менше можливості досягнення граничного викиду.

Аналіз радіаційних характеристик показав більш високий ступінь надійності і безпеки для навколишнього середовища і населення енергоблоків із реакторними установками ВВЭР-640 і ВВЭР-1000 у порівнянні з енергоблоками попередніх поколінь як при нормальній експлуатації, так і при аваріях різноманітних класів ваги.

Список використаної літератури:

#1. ”Ядерна енергетика в альтернативних енергетичних сценаріях” Енергія 1997 №4

#2. ”Деякі економічні аспекти сучасного розвитку атомної енергетики” Вісник МГУ 1997 №1

#3. ”Положення і перспективи розвитку електроенергетиці в Україні” БИКИ 1997 №8

#4. Міжнародне життя 1997 №5,№6

#5. СТОРІЧЧЯ 1996 №18, №13

#6. Незалежна газета 30.01.97

#7. Новий Час 17 квітня 1995

#8.”Стратегія ядерної енергії” Міжнародне життя 1997 №7

#9. “ПРО перспективи атомної енергетики в Україні” червень 1995

#10. “Економіка України” Ж.1992-2001 рік.

#11. “Аргументи і Факти+Україна”№ 30, 2000 рік.

#12. “Енергетична політика України” Офіційний WEB site.

Реферат опубликован: 2/02/2007