Атомна енергетика України і РПС

Страница: 10/12

Але подальший розвиток галузі без повернення до неї довіри населення неможливо. Для цього потрібно на базі відкритості галузі формувати позитивну суспільну думку і забезпечити можливість безпечного функціонування АЕС під контролем МАГАТЕ. З огляду на економічні трудності України, галузь зосередиться найближчим часом на безпечній експлуатації існуючих потужностей із поступовою заміною блоків першого покоління, що відпрацювали, найбільше зробленими російськими реакторами (РБМК -1000, 500, 600), а невеличкий ріст потужностей відбудеться за рахунок завершення будівництва вже початих станцій. На тривалу перспективу в Україні ймовірний ріст потужностей з переходом на АЕС нових поколінь, рівень безпеки й економічні показники яких забезпечать стійкий розвиток галузі на перспективу.

У діалозі прихильників і супротивників атомної енергетики необхідні повна і точна інформація зі стана справ у галузі як в окремій країні, так і у світі, науково обгрунтовані прогнози розвитку і потреби в атомній енергії. Тільки на шляху гласності і інформативності можуть бути досягнуті прийнятні результати. Більш 400 блоків в усьому світі (за даними, що утримується в Інформаційній системі МАГАТЕ по енергетичних реакторах на кінець 1994 року, у 30 країнах експлуатується 432 АЕС загальною потужністю приблизно 340 ГВт) забезпечують вагому частку потреб товариства в енергії. Мільйони людей у світі добувають уран, збагачують його, створюють устаткування і будують атомні станції, десятки тисяч учених працюють у галузі. Це одна з найбільше потужних галузей сучасної індустрії, що стала вже її невід'ємною частиною. І хоча зліт атомної енергетики зараз заміняється періодом стабілізації потужностей, з огляду на позиції, завойовані атомною енергетикою за 40 років, є надія, що вона зможе зберегти свою частку у світовому виробництві електроенергії на досить тривалу перспективу, поки не буде сформований єдиний погляд у світовому співтоваристві на необхідність і масштаби використання атомної енергетики у світі.

Задачі в області атомної енергетики.

перший етап (1998-2000 роки) - модернізація чинних АЕС із метою продовження їхньої безпечної експлуатації, нарощування потужностей за рахунок початого і розконсервованого будівництва, розробка і початок будівництва головних енергоблоків нового покоління на основі засвоєних технологій;

другий етап (2001-2005 роки і період до 2010 року) - нарощування потужностей на базі енергоблоків нового покоління, підвищення техніко-економічних показників чинних АЕС, у тому числі за рахунок продовження терміна їхньої експлуатації, висновок з експлуатації енергоблоків, відпрацювавши ресурс, початок великомасштабного розвитку атомної енергетики після 2010 року на базі енергоблоків нового покоління.

Основні заходи .

- забезпечення безпечної експлуатації чинних АЕС, продовження терміна їхньої експлуатації;

технічне переозброєння і реконструкція чинних АЕС:

Запорізької АЕС, Південноукраїнської АЕС та Хмельницької.

Добудова 2-го енергоблоку ХАЕС, 3-го енергоблоку Ровенської АЕС.

будівництво АЕС нового покоління, у тому числі:

Кримської та Чигиринської АЕС;

надійне паливозабезпечення.

Ремонт “саркофага” на ЧАЕС;

У області забезпечення безпеки АЕС Програмою передбачаються:

модернізація і створення сучасних систем і устаткування для забезпечення безпечної і надійної експлуатації чинних АЕС ;

забезпечення експлуатації і розвитки дослідницьких реакторів і експериментальної бази при проведенні робіт в обгрунтування безпеки чинних і знову проектованих АЕС;

удосконалювання обертання з радіоактивними відходами на АЕС і площадках дослідницьких реакторів;

створення комплексу теплофізичних стендів для обгрунтування безпеки чинних і знову проектованих АЕС;

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи з обгрунтування безпеки АЕС із реакторами нового покоління, у тому числі аналіз малоймовірних важких аварій.

У області технічного переозброєння і реконструкції чинних АЕС необхідно продовжити реалізацію заходів, спрямованих на підвищення безпеки енергоблоків чинних АЕС і продовження їхнього терміна служби, а також по висновку з експлуатації енергоблоків АЕС, що виробили свій ресурс.

У області паливозабезпечення АЕС передбачається: забезпечення чинних АЕС ядерним паливом із високими показниками безпеки й експлуатаційної надійності; удосконалювання активних зон і паливних циклів чинних АЕС;

розробка активних зон і паливних циклів АЕС нового покоління, у тому числі з використанням змішаного уран-плутонієвого палива;

Реферат опубликован: 2/02/2007