Цифровые ЭВМ

Страница: 3/8

4.2 Блок мікропрограмного управління

Блок мікропрограмного управління використовується для управління послідовністю мікрокоманд та містить в собі:

· регістр команд (РгК) на К1804ИР2;

· дешифратор начальної адреси мікропрограми на базі двох БІС ПЗУ К556РТ6;

· формувач адреси мікропрограми К1804ВУ4;

· пам`ять мікропрограм (ПМП) на базі семи БІС К556РТ6;

· регістр мікрокоманд (РгМК) на базі 7 БІС К1804ИР2;

· мультиплексор для вибору істочнику переривання.

БІС К1804ВУ4 представля з себе 12-розрядну схему

Керування адресом мікрокоманди та призначена для формуванняадреси ПЗП мікрокоманд ємністю до 4Кслів в составі пристроїв мікропрограмного управління. Крім того, подана БІС забеспечує

· отримування наступної адреси шляхом нарощування лічильника адресів на 1;

· многократний півтор одного й того ж адреса;

· умовний чи безумовний перехід до адреси, поданому чи з внутрішніх істочників, чи з вхідної шини БІС.

· Умовний чи безумовний перехід до подпрограми;

· Організація циклів.

Під впливом зовнішніх сигналів керування БІС формує послідовність адресів, які поступають на пам`ять микропрограм. Послідовності адресів кожного разу будуть отвічати послідовності мікрокоманд, вібраній з пам`яті мікропрограм.

БІС К1804ВУ4 керується кодом мікрокоманди, що подається на входи І0-І3, а також сигналами на входах СС (дозвіл переходу) та ССЕ (дозвіл аналізу сигналу на СС). Крім адреси на вихідній шині, БІС формірує три керуючих сигнали ( VE, PE, PE), за допомогою яких здійснюється підключення до вхідної шини БІС одного з трьох зовнішніх істочників адреси – чи регистру мікрокоманд (РгМК) (РЕ), либо дешифратору начальних адресів (МЕ), чи з блоку обробки переривань ( VE). Для кожної мікрокоманди виробляється тільки один сигнал дозвілу зовнішнього істочнику.

4.3.Блок обробки запитів переривань

Блок обробки запитів переривань (БОЗП) призначений для фіксування запитів на переривання, формування адреси початку мікропрограми обслуговування запиту на переривання, що має найвищий пріоритет серед усіх що прийшли, а також для вироблення сигналу запиту на обслуговування переривання, що разом з адресою надходить на БМУ. БОЗП містить у собі:

·< lang="UK"> БІС узгодження БІС К1804ВН1 з К1804ВР3;

·< lang="UK"> вісім БІС пріоритетного переривання К1804ВН1;

БІС К1804ВН1 являє собою 8-розрядну мікропрограмувальну схему пріоритетного векторного переривання і призначена для обробки запитів на переривання, що надходять по 8 вхідних шинах від різних пристроїв, відповідно до їхнього рівня пріоритету. БІС може реєструвати як рівневих, так і імпульсні запити, що надходять на входи INR7-INR0. Якщо на керуючий вхід СОМО поданий низький рівень, то БІС реєструє імпульсні запити. Пріоритет отриманого запиту порівнюється з тим, що міститься у внутрішньому регістрі стану, і якщо він не нижче останнього, то БІС фіксує його і виставляє його номер на вихідну шину V3-V0.

БІС К1804ВР3 являє собою керований пріоритетний шифратор 8х3 і призначена для спільної роботи з БІС К1804ВН1 у складі БОЗП із кількістю рівнів пріоритетів, великим 7. Один такий шифратор обслуговує до 8 БІС К1804ВН1 (БОЗП на 31 рівня пріоритетів).

4.4. БЛОК ВНУТРІШНЬОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ

Блок внутрішньої синхронізації (БВС) являє собою системний тактовий генератор і призначений для синхронізації внутрішніх блоків процесора. Він зібраний на єдиній БІС К1804ГГ1, що має стабілізований (за допомогою зовнішнього кварцевого резонатора) генератор опорної частоти від 1 до 30 МГц, мікропрограмувальну тривалість циклу тактових імпульсів від 3 до 10 періодів опорної частоти і стану «робота», «останов», «чекання», «кроковий режим».

4.5 Блок основної пам`яті

Згідно завданню ОП составляє 256 Кбайт пам`яті ОЗП. Одне слово займає 64 біт. В кожний момент часу може бути звертання тільки до однієї ячейки пам`яти. У схемі використовуються статичні ОЗП К541РУ2.

Реферат опубликован: 24/12/2007