Цифровые ЭВМ

Страница: 1/8

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Завдання

3. Структура мікро-ЕОМ

4. Функціональна схема микро-ЕОМ

4.1 Арифметико-логічний пристрій

4.2 Блок мікропрограмного управління

4.3 Блок обробки запитів переривань

4.4 Блок внутрішньої синхронізації

4.5 Оперативна пам'ять

5. Розробка мікропрограми

5.1 Команда HER

5.2 Команда SE

6. Розрахункова частина

7. Висновок

Додатки

1. Структурна схема

2. Таблиці мікрокоманд

3. Схема БОД

4. Схема БПП

5. Схема БМУ

6. Схема ОЗП

7. Схема БВС

Прийняті у проєкті скорочення та терміни

Список літератури

1. ВСТУП

У курсовому проекті необхідно розробити ЕОМ, що складається з процесора (П), оперативного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП), постійного запам'ятовуючого пристрою (ПЗП), зовнішніх пристроїв (ЗП). ОЗП і ПЗП зтворюють основну пам'ять (ОП). У кожен момент часу можливе звертання тільки до однієї комірки пам'яті. В ОП адресується кожен байт. ЗП можуть бути активні і пасивні. Активні ЗП на відміну від пасивних можуть формувати запит, що вказує на необхідність обміну інформацією з ОП. Обмін інформацією здійснюється під керуванням БПП с використанням системи переривань.

Розроблена ЕОМ повинна моделювати систему команд ЕС ЕОМ.

Детальна розробка команд припускає складання алгоритму виконання команди в точності і відповідності з її реалізацією в ЕС ЕОМ, і складання по йому мікропрограми виконання команди як у символічної, так і в цифровій формі з вказівкою комірок ПЗП в який розміщені окремі мікрокоманди. При проектуванні мікропрограмного пристрою управління вважати, що всі команди по складності реалізації рівноцінні, а їхня мікропрограма складається з такої ж кількості мікрокоманд, як і мікропрограма окремо розробленої команди. З цих даних визначається ємність ЗП мікропрограми і розміщення в йому мікропрограм окремих мікрокоманд.

2. Вибір завдання

Номер залікової книжки 971694, що в 16-річному виді представлено як ED3 AE. У двійковой формі номер заліковки представляється так:

0011 1010 1110

a b c

Звідси всі необхідні числа для вибору завдання представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

a1

a2

a3

a4

b1

b2

b3

b4

c1

c2

c3

C4

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

Требуеться розробити мікроЭОМ зі слідуючими характеристиками :

· серія мікросхем 1804;

· довжина ячейки пам`яти й разрядность МП - 64 біт;

· ємність ОП 256 Кбайт;

· число зовнішніх пристроїв 63;

· мікросхеми ОЗП 541РУ2 ;

· мікросхеми ППЗП 556РТ6;

· реалізація машинних команд SE, HER.

3. Cтруктурна схема мікро-ЕОМ

Структурна схема приведена на рисунку в додатку 1. Мікро_ЕОМ складається із слідуючих елементів:

· операційоний пристрій (ОП);

Реферат опубликован: 24/12/2007