Лекции по статистике

Страница: 8/13

Присудком називається та частина, що вміщає показники, що характеризують досліджувану сукупність та її частини (тобто підмет)

Статистична таблиця має три заголовка: один зовнішній і два внутрішніх:

Зовнішній заголовок розташований вверху таблиці і містить місце, час, мету досліджуваної ознаки.

Групування банків України за величиною статутного фонду на 1 березня 1999 року.

Присудок

Підмет

Кількість

Питома вага

Інші ознаки

5,0 – 7,5

8

45

7,5 – 10,0

7

35

10,0 – 12,5

3

20

12,5 – 15,0

2

10

В підсумковій стрічні вказується підсумок по конкретній групі.

В цілому

20

100

При оформленні курсової слід пам'ятати, що при поданні таблиць в правому кутку пишемо: "Таблиця …(номер)…", по центру – заголовок таблиці. Посилання на таблицю в тексті позначається словом "табл." + номер таблиці. При існування великої кількості розділів, при формуванні номеру таблиці вказуємо номер таблиці, потім через крапку – номер розділу, напр. "Таблиця 1.1"

Таблиці можуть бути простими, груповими і комбінаційними.

Простими називаються такі таблиці, в підметі яких міститься перелік об'єктів, адміністративних і територіальних одиниць або ряд періодів, дат, охарактеризованих числовими показниками. Прості таблиці є найбільш поширеними.

Групові таблиці – це таблиці, підмет яких містить одиниці досліджуваного об'єкту, згрупованих за певною суттєвою ознакою.

Комбінаційні таблиці – це таблиці, в яких підмет побудований за двома і більше ознаками.

Приклад комбінаційної таблиці.

Групування банків України за величиною статутного фонду на 1 березня 1999 року.

Розмір статутного фонду

Прибутковість ативів

Кількість

Питома вага

Інші ознаки

5,0 – 7,5

1,5 – 2,0

2,0 – 2,5

2,5 – 3,0

2

1

5

11

23

11

Разом

8

45

7,5 – 10,0

1,5 – 2,0

2,0 – 2,5

2,5 – 3,0

7

2

3

10

25

20

Разом

12

55

В цілому по сукупності

20

100

Реферат опубликован: 14/01/2010