Билеты к экзамену по географии для 11-го класса

Страница: 2/2

Білет № 19

1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення.

2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України.

3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості.

Білет № 20

1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати.

2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків агропромислового комплексу.

3. Австралія. Особливості розвитку, місце в світовій економіці.

Білет № 21

1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри.

2. Накресліть схему міжгалузевої структури рослинництва України.

3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.

Білет № 22

1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов’язані з ними особливості рельєфу.

2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України.

3. Японія, основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства.

Білет № 23

1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.

2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні.

3. Загальна характеристика господарства КНР.

Білет № 24

1. Клімат Європи. Перевага західного перенесення повітряних мас.

2. Внутрішньодержавні та міжнародні економічні зв’язки України, їх суть і значення.

3. Особливості господарства «нових індустріальних країн» на прикладі Бразилії та Мексики.

Білет № 25

1. Азія. Загальні відомості . Особливості геологічної будови та рельєфу.

2. Структура господарського комплексу Донецького економічного району України.

3. Глобальні проблеми людства.

Білет № 26

1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових та озерних систем.

2. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району України .Його галузева структура.

3. Етапи формування політичної карти світу.

Білет № 27

1. Залежність клімату від географічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляція атмосфери. Конкретні приклади.

2. Структура господарського комплексу Столичного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.

3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.

Білет № 28

1. Материковий та океанічний тип земної кори. Гіпотеза походження материків і океанів.

2. Структура господарського комплексу Причорноморського економічного району України. Найважливіші галузі промисловості, їх розміщення.

3. Природно-ресурсний потенціал Росіїї.

Білет № 29

1. Повітряні маси. Типи повітряних мас та їх рухи.

2. АПК Центрального економічного району України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.

3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн світу.

Білет № 30

1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.

2. АПК Карпатського економічного району України, його роль у територіальному поділі праці.

3. Міграції населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.

Білет № 31

1. Фізико-географічне положення Океанії. Походження островів та їх зв’язок з будовою дна Тихого океану.

2. Загальна характеристика господарства Північно-Східного економічного району.

3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.

Білет № 32

1. Порівняння географічного положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу (за вибором)?

2. Українські Карпати або Кримські гори (за вибором).

3. Сільське господарство країн Латинської Америки.

Білет № 33

1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.

2. Галузі спеціалізації Північно-Західного економічного району.

3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.

Реферат опубликован: 25/06/2007