Билеты к экзамену по географии для 11-го класса

Страница: 1/2

Білет № 1

1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.

2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України.

3. Складіть типовий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав.

Білет № 2

1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі.

2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (за вибором).

3. Накресліть схему сучасного поділу Європи на регіони.

Білет № 3

1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві.

2. Геологічна будова і корисні копалини України.

3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх розв’язання.

Білет № 4

1. Світовий океан. Його будова. Рух води в Світовому океані.

2. Клімат України. Чинники, що визначають його особливості.

3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення.

Білет № 5

1. Погода. Характеристика її складових.

2. Природні умови і природні ресурси Чорного та Азовського морів.

3. Кількість населення Землі, його природний рух, демографічна ситуація в світі.

Білет № 6

1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблема забруднення атмосфери, шляхи та засоби її розв’язання.

2. Головні річкові системи України. Живлення і режим річок.

3. Світове господарство, основні етапи його формування.

Білет № 7

1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства.

2. Зона мішаних лісів України.

3. Чинники і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах.

Білет № 8

1. Клімат. Кліматотвірні чинники. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення.

2. Лісостепова зона України.

3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство на сучасному етапі.

Білет № 9

1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними. Екологічні проблеми біосфери

2. Степова зона України.

3. Зовнішньоекологічні зв’язки, їх форми та сучасні тенденції змін в умовах нових політичних відносин у світі.

Білет № 10

1. Взаємозв’язки компонентів природи. Природні комплекси Землі.

2. Мінеральні ресурси України. Їх структура і особливості розміщення.

3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства.

Білет № 11

1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.

2. Кількість і розміщення населення України. Його природний і механічний рух.

3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав Східної Європи, Північної та Центральної Азії (Країн колишнього ФСР)

Білет № 12

1. Геологічна будова, корисні копалини та рельєф Африки. Взаємозв’язки між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка.

2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забезпеченні трудовими ресурсами окремих регіонів.

3. Основні типи країн Європи.

Білет № 13

1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка.

2. Національний склад населення України. Українська діаспора.

3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.

Білет № 14

1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.

2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України.

3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної Європи (за вибором).

Білет № 15

1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу.

2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти й газу. Проблеми забезпечення ними україни.

3. Особливості господарства країн Африки, що розвиваються.

Білет № 16

1. Антарктида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення. Україна - антарктична держава.

2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення.

3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн Центральної Європи.

Білет № 17

1. Екологічні проблеми світу. Території, що знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства.

2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків чорної металургії України.

3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику Великобританії та Франції.

Білет № 18.

1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.

2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості України.

3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та Італії.

Реферат опубликован: 25/06/2007