Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача

Страница: 1/6

Зміст

Завдання

……………………………………………

3

ст

Вступ

…………………………………………………

4

ст

Розрахунково-пояснюавльна записка

……

7

ст

Специфікація………………………………………….

16

ст

Графічна частина

…………………………………

18

ст

Аналіз і висновки

……………………………

20

ст

Використана література

………………………

22

ст

Завдання:

№ варіанта

Режим роботи

Рвх.

Вт

Кг, %

mН=mв

дБ

fH ,

Гц

fB,

кГц

RН,

Ом

Тр.н.с

С°

5

А

2,0

3,5

2,0

120

16

12

33

Завдання на курсову роботу передбачає:

1) Вибір типу транзисторів та схеми їх включення.

2) Визначення найбільшої потужності, яка виділяється в транзисторі.

3) Розрахунок режимів роботи транзисторів по постійному і змінному струму.

4) Визначення напруги джерела живлення підсилювача

5) 5.Визначення потужності сигналу, яка віддається транзисторами у вибраному режимі їх роботи.

6) Визначення коефіцієнта підсилення плеча каскаду по напрузі і потужності.

7) Розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень вхідного сигналу.

8) Визначення номінальних значень елементів схеми підсилювача і вибір 'їх типу.

9) Електричний розрахунок трансформатора у вихідному колі підсилювача.

Вступ

Підсилення електричних сигналів – один з видів перетворення електромагнітної енергії, який відноситься до процесів її керування. Пристрій, який призначений для керування електричною енергією, для збільшення її потужності називають підсилювачем.

Структурна схема підсилювача має вигляд:

Вхідне коло підсилювача – коло підсилювача, до якоговмикається джерело керованої енергії, яке характеризується миттєвим значенням ЕРС (Еі) і внутрішнім опором (Zі).

Підсилювальний елемент – активний елемент електричного кола, який має управляючу властивість (транзистори, ЕВП, ІМС).

Реферат опубликован: 8/04/2010