Теплоенергетика України

Страница: 7/13

ОАО ГАЕК «Кіроврградобленерго» володіє середньою інвестиційною привабливістю як для портфельних, так і стратегічних інвесторів.

Позитивні фактори:

Компанія - монополіст по розподілу і транспортуванню електроенергії в м.Кіровоград і Кіровоградської області - великому промисловому і сільськогосподарському регіоні країни;

Готовність менеджменту до співробітництва з метою рішення проблем, що виникли в електроенергетиці за недавній час.

Негативні фактори:

Висока частка покупної електроенергії в структурі тарифу - до 83%;

Спад споживання електроенергії з боку промислових споживачів;

Низький рівень збирання платежів за електроенергію в коштах;

Незначні розміри власних потужностей, що генерують;

Висока частка населення в структурі споживання електроенергії.

4.3. Бурштинська і Добротворська ТЕС компанії «Західенерго» і їхня роль в енергозабезпечені західних областей України.

Бурштинська і Добротворська ТЕС, що входять до складу енергогенеруючої компанії «Західенерго», є основними постачальниками електроенергії не тільки для Івано-Франківської і Львівської областей (де вони знаходяться) але і для сусідніх Тернопільської, Закарпатський і частково Волинської. Обидві ТЕС є містоутворюючими підприємствами, причому місто Бурштин по чисельності населення перевищує Добротвор (на Бурштинській ТЕС зайнято порядку 4 тис. працівників, на Добротворской — близько 2 тис.).

При цьому Бурштинська і Добротворська ТЕС належать до числа одних із самих «старих» теплоелектростанцій в Україні. Енергоблоки Бурштинської ТЕС були побудовані в 1965-69 р., а Добротворскої ще раніше— у 1959-61 р. Встановлена потужність 12 енергоблоків Бурштинської ТЕС складає близько 2300 Мвт, що майже в 3 рази більше ніж встановлена потужність 5 енергоблоків Добротворской ТЕС (600 Мвт).

Устаткування обох ТЕС значне зношено. Прийнято рішення про реконструкцію 1-го енергоблоку Бурштинської ТЕС потужністю 200 Мвт. Реконструкцію енергоблоку передбачається здійснити шляхом модернізації існуючого котлоагрегату. Через відсутність фінансування реконструкція, що передбачалася, поки не починається.

На Бурштинську і Добротворську ТЕС приходиться близько 90% виробленої електроенергії Івано-Франківської і Львівської областей відповідно. Про роль Бурштинскої ТЕС в економіці Івано-Франківської області говорить той факт, що в 2000 р. із загального обсягу промислового виробництва області 572 046 тис. грн, чи 27% довелося на електроенергетику (з цього обсягу понад 90% приходиться на Бурштинську ТЕС). Однак частка капіталовкладень в електроенергетику в 2000 р. в Івано-Франківській області була мізерно мала — усього близько 8%, причому капіталовкладення скоротилися в порівнянні з 1999 р. майже на 30%. Крім того, з «Бурштинского острову» (ТЕС приєднаний до європейської енергосистеми) йде експорт електроенергії в країни Східної Європи.

Добротворська ТЕС займає в обсязі промислового виробництва своєї області набагато більш скромне місце. У 2000 р. на долю електроенергетики довелося близько 9% промислового виробництва Львівської області або 329 117 тис. грн., причому капіталовкладення в електроенергетику упали в порівнянні з 1999 р. у 2 рази і склали близько 2,5% загальобласних.

Показниками, що визначають технічний стан устаткування, рівень забезпечення паливом і потреба в електроенергії, служать коефіцієнти використання потужності і готовності устаткування блоку. Коефіцієнти використання потужності Бурштинської і Добротворської ТЕС знаходяться поки на досить низькому рівні — приблизно 47%, коефіцієнт готовності Бурштинскої ТЕС у середньому 78%, а Добротворської —87%.

У цілому технічний стан енергоблоків як Бурштинскої так і Добротворської ТЕС погіршується з кожним днем. Поки що відсутність у Західному регіоні України достатніх енергогенеруючих потужностей робить Бурштинську і Добротворську електростанції досить інвестиційно привабливими. Однак з добудуванням енергоблоків на Хмельницькій і Рівенській АЕС, проблема енергозабезпечення західних областей України дешевою електроенергією буде знята і необхідність у застарілих теплових енергогенеруючих потужностях відпаде.

Реферат опубликован: 17/02/2007