РПС Вінницької області

Страница: 6/9

Проте на зареєстрованому ринку праці в 1998 році продовжувалась тенденція зростання обсягів безробіття. Кількість громадян, яким надано статус безробітного, порівняно з минулим роком зросла в 1,33 рази і становила на початок 1999 року 29,5 тисяч чоловік. Рівень зареєстрованого безробіття за 1998 рік збільшився на 1,01 процентних пункта і на 1 січня 1999 року становив 3,2% працездатного населення працездатного віку. З державного фонду сприяння зайнятості населення на допомогу по безробіттю витрачено 5,8 млн.грн.

Працевлаштування незайнятих громадян стримується скороченням потреби в працівниках на підприємствах області та прихованим безробіттям. З метою попередження масового некерованого безробіття в 1998 році в області розроблені та затверджені на сесіях обласної, районних, міських рад регіональні та обласна Програми зайнятості населення на 1999 рік.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого за січень-листопад (без сільського господарства) в області становила 129,8 грн., що на 5,6% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, в листопаді – 130,6 грн. (на 1,3% більше, ніж у листопаді 1997 року). Незважаючи на постійний контроль за виплатою зарплати, застосування натуральних форм виплати, в області заборгованість із зарплати працівникам закладів соціальної сфери порівняно з початком року збільшилась в 2,6 рази. На 01.12.1998 р. вона становила 18,7 млн.грн. Особливо складне становище спостерігається в галузі сільського господарства. Станом на 10.12.1998 р. заборгованість із виплати заробітної плати склала 132 млн.грн. і зросла в порівнянні з початком року в 1,6 рази.

Характеристика провідних галузей

промисловості

В області склався багатогалузевий промисловий комплекс, провідне місце в якому належить харчовій та легкій промисловості, машинобудуванню та металообробці, промисловості будівельних матеріалів. На них припадає 85% всієй промислової продукції області. В таблиці 3 подано темпи розвитку промисловості Вінницької області:

Таблиця 3. Темпи розвитку промисловості області

Галузі

Питома вага в загальному обсязі, %

Темп спаду(-) зросту(+) виробництва проти відповідного періоду минулого року, %

Темп спаду(-) зросту(+) виробництва проти плану-прогнозу на 1998 рік, %

Всього промисловість

в тому числі:

100,0

+5,5

-1,2

Електроенергетика, теплові електростанції

18,8

+8,43

+13,4

Чорна металургія

0,4

-6,21

+1,5

Хімічна і нафтохімічна промисловість

3,3

-40,06

-39,2

Машинобудування і метелообробка

8,5

-9,14

-8,8

Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова

0,7

+11,05

+35,0

Промисловість будівельних матеріалів

3,5

+31,39

+26,5

Легка промисловість

6,0

+3,01

+7,9

Харчова промисловість

50,4

-1,6

-2,0

Мікробіологічна промисловість

0,2

+7,14

+17,0

Медична промисловість

-

-78,8

-99,0

Поліграфічна промисловість

0,5

-9,43

-8,6

Інші виробництва промисловості

2,2

-2,01

-2,3

Реферат опубликован: 20/02/2008