РПС Вінницької області

Страница: 2/9

Харчова промисловість області представлена цілою низкою молоко- та спиртових заводів, борошномельно-круп’яних, хлібопекарських, плодоовочеконсервних підприємств, м’ясокомбінатів тощо.

Підприємствами харчової промисловості в 1998 році, на які припадає 50,4% всього обсягу продукції минулого року, зменшено обсяги виробництва проти 1997 року на 1,6%. Це викликано, в першу чергу, зниженням обсягів виробництва товарної продукції на підприємствах спиртової, олійно-жирової та м’ясомолочної галузей. За 1998 рік забезпечено зростання обсягів виробництва алкогольних напоїв на 23,6%, але починаючи з вересня обсяги їх виробництва різко скоротилися в зв’язку із збільшенням розміру ставки акцизного збору і падінням курсу гривні до долара США. Виробництво спирту через відсутність ринків збуту зменшилось наполовину, його потужності використовувались лише на 16,1%, а лікеро-горілчаних виробів – на 38,4%.

Внаслідок незабезпеченності насінням олійних культур, перенасиченням внутрішнього ринку більш дешевим імпортним туалетним милом, Вінницький олійно-жировий комбінат зменшив обсяги промислового виробництва у 2,1 рази, Калинівський завод по фракціонуванню олії та жирів -–на 24,3%. Наявні потужності промисловості області по переробці соняшника використовувались лише на 13,8%, мила господарського на 11,5%, туалетного – на 0,5%.

Зменшилось виробництво хліба і хлібобулочних виробів на 12,8%, масла тваринного – на 12,2%, м’яса і м’ясопродуктів 1 категорії – на 11,3%, консервів всіх видів – на 52,1%.

Негативні тенденції в промисловості почали чітко проявлятися в серпні-вересні 1998 року. Вони пов’язані з різким загостренням фінансової кризи, що призвело до скорочення обігових коштів підприємств та посилення темпів зростання кредиторської заборгованості. Даний фактор в значній мірі вплинув на динаміку обсягів промислового виробництва з початку 1999 року.

Розвиток і розміщення агропромислового

комплексу

Агропромисловий комплекс Вінниччини включає в себе сировинну, переробну й обслуговуючу ланки. Його основна сфера – сільськогосподарське виробництво – посідає провідне місце в країні. Область характеризується, з одного боку – відносно високим рівнем інтенсифікації, а з іншого – зниженням темпів росту валової продукції протягом останього десятиліття. За потенціалом земельних ресурсів область займає перше місце в країні.

Володіючи майже 5-відсотковою площею сільгоспугідь країни та 5,4% пасовищ, обсяг виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за 1998 рік склав 1668,5 млн. грн. У тому числі продукції рослинництва – 1066,4 млн. грн., тваринництва – 602,1 млн. грн. У порівнянні з 1997 роком обсяг виробництва продукції сільського господарства зменшився на 165,9 млн. грн. (9,0%), у тому числі рослинництва – на 162,0 млн. грн. (13,2%), тваринництва – на 3,9 млн. грн. (0,6%). З 837 сільськогосподарських підприємств 782, або 93,4% збиткові. Загальний рівень збитковості складає 19,2%. В сільськогосподарських підприємствах рентабельним є лише виробництво зерна (16,7%) і картоплі (25,3%). Збитковим стало навіть виробництво цукрових буряків на 6 відсотків.

Площа сільськогосподарських угідь займає 2044 тис. га. З них орні землі – 1853 тис. га, сіножаті – 47 тис. га, пасовища – 82 тис. га, інші – 62 тис. га.

Діаграма структури посівних площ.

У 1998 році зернових культур у всіх категоріях господарств зібрано з 764,3 тис. га, цукрових буряків – з 127,1 тис. га, соняшнику – з 49,5 тис. га, картоплі – з 115,0 тис. га, овочів – з 15,3 тис. га. У порівнянні з 1997 р. площа збирання зернових культур зменшилася на 3,6%, цукрових буряків – на 6,1%, соняшнику – на 13,9%, картоплі – на 2,4%, овочевих культур – на 10,0%. Розглянемо таблицю урожайності основних видів с/г продукції.

Таблиця 4. Урожайність основних видів с/г продукції

Види

с/г продукції

Зібрано в 1997 р.,

ц/га

Зібрано в 1998 р.,

ц/га

Зернові

27,6

24,3

Соняшник

5,3

4,7

Цукровий буряк

177,1

186,3

Картопля

102,5

121,7

Овочі

94.7

106,5

Реферат опубликован: 20/02/2008