Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

Страница: 43/43

consimţământul trebuie să provină de la o persoană care are discernământ.

consimţământul trebuie să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a angaja, pe autorul lui din punct de vedere juridic.

Consimţământul să nu fie alterat prin vreun viciu de consimţământ.

Pentru a fi valabil, obiectul actului juridic civil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

obiectul actului juridic civil trebuie să existe.

obiectul actului juridic civil trebuie să se afle în circuitul civil;

obiectul actului juridic civil trebuie să fie determinat sau determinabil;

obiectul actului juridic civil trebuie să fie posibil;

Obiectul actului juridic civil trebuie să fiei licit şi corespunzător regulilor de morală;

Obiectul actului juridic civil trebuie să fie un fapt personal al celui ce se obligă;

Cel ce se obligă trebuie să fie titularul dreptului. În actele juridice constitutive sau translative de drepturi este necesar ca cel ce se obligă să fie titular dreptului pentru care s-a obligat.

Pentru a fi valabilă cauza trebuie să îndeplinească, cumulativ următoarele condiţii: să existe, să fie reală şi să fie licită.

Se disting trei condiţii de formă şi anume:

forma cerută ad validatem, adică pentru însăşi validitatea actului juridic civil;

forma cerută ad probationem, adică pentru a se face dovada actului juridic civil;

forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic civil.

Nulitatea este o sancţiune civilă, care intervine când se înfrânge o dispoziţie legală, cu ocazia încheierii unui act juridic. nulitatea urmăreşte atât o funcţie preventivă, cât şi una sancţionatorie.

Teoria nulităţii actelor juridice clasifică aceste acte, în raport de mai multe criterii, astfel:

1.

Реферат опубликован: 24/11/2009