Notiunea si clasificarea actelor juridice civile

Страница: 34/43

Definirea cauzelor de ineficacitate a actelor juridice

Nulitatea aşa cum am văzut, este sancţiunea civilă care constă în lipsirea de efecte a unui act juridic, adică desfiinţarea lui retroactivă, deoarece a fost încheiat cu încălcarea normelor referitoare la condiţiile sale de validitate.

Nulitatea are câteva trăsături caracteristice:

Actul juridic este nevalabil, deoarece a fost încheiat cu nerespectarea legii;

Cauzele nulităţii sunt anterioare sau contemporane datei încheierii actului;

Sancţiunea nulităţii se aplică oricărui act juridic, încheiat cu încălcarea legii;

Efectele nulităţii sunt retroactive.

Rezoluţiunea este sancţiunea civilă care constă în desfiinţarea retroactivă a unui contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dată, pentru neexecutarea din culpă a obligaţiilor de către una din părţi.

Trăsăturile caracteristice ale rezoluţiunii sunt:

Poate fi aplicată numai contractelor sinalagmatice;

Priveşte un contract încheiat valabil;

Cauza rezoluţiunii constă în neexecutarea culpabilă a contractului, deci este ulterioară datei încheierii lui;

Efectele rezoluţiunii sunt retroactive.

Rezilierea este sancţiunea civilă care constă în desfacerea unui contract sinalagmatic cu executare succesivă, pentru neexecutare din culpă a obligaţiilor de către una din părţi.

Trăsăturile caracteristice ale rezilierii sunt:

Poate fi aplicată contractelor sinalagmatice;

Priveşte un contract încheiat valabil;

Cauza rezilierii constă în neexecutarea culpabilă a contractului, deci este ulterioară datei încheierii lui;

Efectele rezilierii se produc numai pentru viitor.

Revocarea este sancţiunea civilă care constă în abolirea efectelor actului juridic, fie datorită ingratitudinii gratificatului, fie neexecutării din culpă a sarcinii donaţiei sau legatului.

Trăsăturile caracteristice ale revocării sunt:

Presupune un act valabil încheiat;

Se întemeiază pe cauza posterioare încheierii actului;

Se aplică de regulă liberalităţilor;

Revocarea poate fi concepută şi ca un caz de ineficacitate a actului juridic unilateral, prin voinţa unilaterală a autorului său. Ne referim la revocarea legatelor şi a celorlalte dispoziţiuni testamentare.

Caducitatea este o cauză de ineficacitate a actului juridic, care constă în lipsirea acestuia de toate efectele, datorită intervenirii unor cauze posterioare încheierii lui şi independent de voinţa autorului actului.

Aşa, de exemplu, dintre cauzele de caducitate a legatelor menţionăm: predecesul legatarului faţă de testator; renunţarea legatarului la legat; pierderea totală a bunului ce constituie obiectul legatului; epuizarea cotităţii disponibile prin efectul donaţiilor.

Trăsăturile caracteristice ale caducităţii sunt:

Priveşte un act juridic valabil încheiat;

Este un mod de desfiinţare retroactivă a actului;

Se întemeiază pe o cauză posterioară încheierii actului juridic şi străină de autorul lui.

Реферат опубликован: 24/11/2009