Корран та Сунна - святий переказ та святе письмо мусульман

Страница: 6/8

Отже, коли в попавших у рай прокинуться почуття жалю, людинолюбства, те їх відразу заглушать забороною всемилостивого Аллаха.

Більш того, "коли вони ( щопотрапили в пекло. - Л.К.) будуть благати про допомогу, їм допоможуть водою, подібної до розтопленого металу, що буде палити обличчя. Болісне питво! Томливе місце відпочинку!" (18:28).

"Щораз, як захочуть вони вийти з нього (пекла), з мучень у ньому, вони будуть повертатись в нього: "насолоджуйтеся мукою в полум'ї!" (22:22). Коли ж страждальці валу віддадуть перевагу смерті випробовуваним мученням, їх позбавлять і смерті. "Вони викликнуть: Малік[У даному випадку

слово "Малік" - власне ім'я ангела, що володарює над джаханнам - геєною, пеклом. Крім нього в кораничному пеклу 19 стражів (74:30-31).], господь твій послав би нам кончину! Він скаже: ви залишитеся тут назавжди" (43:77). Але грішники не заспокояться. "І коли вони, зв'язані одні з іншими, їм (Маліком. - Л.К.) будуть повалені в тісне поместилище, тоді вони там будуть просити собі знищення. У день цей, - учить Коран, - не просите собі однократного знищення, але просите собі багаторазових знищень" (25:14-15). Але у геєні "йому (винному перед Аллахом. - Л.К.) ні смерть, ні життя" (20:76), "він у ньому (у великому вогні) не вмре, але і не буде жити" (87:12-13). "Там, - возвещает Коран, - вони пробудуть, поки існують небеса і земля[Твердження, що має суперечливі тлумачення.], якщо тільки господь не захоче чого-небудь особливого: тому що господь твій є повновладний совершитель того, що хоче" (11:109).

Таке людинолюбство розглянутої нами книги, що часом і тепер люди, як випливає в ній не розібралися чи довіряють її мінливим тлумаченням, свідомим перекручуванням, характеризують як добуток послідовного високого гуманізму.

4. Сунна

Якщо Коран — це святе письмо мусульман, то святим перека­зом ісламу є Суна — збірка переказів (хадисів). Вона містить приклади з життя Мухаммада як зразок та керуванні для усього мусульманського загалу та кожного мусульманина зокрема, як виток відомостей про те, яка поведінка чи думка до вподоби Аллаху. У звичайному лексиконі суна може означати просто правильні, відповідаючі Суні вчинки («суна» — звичай,, приклад). Чотири канонічних збірки суни були укладені ще в .IX ст.

У хадісах також можна зустріти різні правові нашарування, що відбивають розвиток соціальних відносин в арабському суспільстві. Остаточне редагування хадісів було здійснено в 9 столітті, коли були складені в ортодоксальних збірниках сунни, найбільшу популярність з який одержав Бухарі (помер у 870 р.). З сунни також виводяться норми шлюбного і спадкоємного, доказового і судового права, правила про рабів і т.д. Хадиси сунни, незважаючи на їхню обробку, містили багато суперечних положень, і вибір найбільш "достовірних" цілком відносився до розсуду богословів-правознавців і суддів. Вважалося, що мають силу лише ті хадіси, що були пересказані сподвижниками Мухаммеда, та на відміну від суннитів, шиїти визнавали дійсними лише ті хадіси, що прийшли до халіфа Алі і до його прихильників.

Таким чином, "Сунна посланника Аллаха" (повна назва Сунни - звід текстів, що описують життя Мухаммеда, його слова і справи, а в широкому змісті - збірник благих звичаїв, традиційних установлень, що доповнюють Коран. Навчання Сунні - важлива частина релігійного виховання, а знання Сунни і підкорення їй - один з головних критеріїв авторитетних проводирів віруючих .

6. Шаріат – правова і богословська система

Шаріат (мусульманське право) органічно пов'язане з ісламом, його вченням. Відповідно до юридичної енциклопедії: "Шаріат – збірник релігійних і правових норм, укладений на основі Корану і Сунни (мусульманських священних переказів), що містить норми державного, спадкоємного, карного і брачно-сімейного права .

Іншими словами, шаріат - це правові розпорядження, невід'ємні від теології ісламу, тісно зв'язані з його релігійно-містичними уявленнями. Іслам розглядає правові догми як частину єдиного божественного закону і порядку. Звідси велінням і заборонам, що складають норми шаріату, також приписується божественне значення.

Шаріат поширювався як суто конфесійне право. Особливо на початку шаріат у цілому і його нормативна частина (фікх) увібрали в себе не тільки правові встановлення, але і релігійну догматику і мораль. У результаті норми шаріату (правила, розпорядження), з одного боку, регулювали суспільні ("людські") відносини, а з іншого боку - визначали відносини мусульман з Аллахом (ібадат). Введення в шаріат божественного проведіння і релігійно-морального початку знайшло своє відображення у своєрідності правосприйняття, а також у оцінці правомірності поводження. Так, тісний зв'язок права з теологією ісламу знайшов своє вираження у встановленні в шаріаті п'яти видів дій мусульманина, яким надано рівною мірою правовий і морально-релігійний зміст:

Реферат опубликован: 20/11/2009