Внешняя политика Украины

Страница: 1/3

Выход Украины на международную арену

В первые годы Украинской независимости наблюдалось активное развитие национальной политики. Главные решения касались новых правительственных агентств, финансирования, и других лиц, ответственных за новую политику.

Основные принципы внешней политики определялись Декларацией о государственном суверенитете Украины (июль 1990 г.). В разделе "Международные отношения" провозглашался миролюбивый характер внешней политики Украины, формулировались ее стратегические направления.Обретение независимости и прекращение существования СССР создали вполне легитимные условия для внешнеполитической деятельности Украины на качественно новой основе - самостоятельности и равноправия в международных отношениях.

Первым шагом на этом пути столо признание Украины странами мирового сообщества. К началу 1993 г. Украину в качестве независимого государства признали 132 страны мира, из котоых 106 установили с ней дипломатические связи. За этот же период республикой было подписано 26 межгосударственных и около 90 межправительственных соглашений.

Во внешнеполитическом курсе Украины первой половины 90-х годов выделяется несколько направлений. Главным среди них были участие в общеевропейском процессе, деятельность в составе международных организаций, двустороннее сотрудничество со странами ближнего и дальнего зарубежья, участие в процессе разоружения, международные экономические связи.

Україна і Франція: перспектива економічної співпраці

Голова Верховної Ради Олександр Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Паскалем Фієскі. В ході розмови обговорювалися актуальні питання міжнародної політики та стан і перспективи економічної співпраці України і Франції. Олександр Ткаченко наголосив на потребі розвитку спільних проектів на взаємовигідних умовах. Посол подякував за запрошення парламентської делегації Франції в Україну.

На розвиток українсько-нідерландських зв`язків

Голова Верховної Ради Олександр Ткаченко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Онно Віллем Корнеліс Хаттінга Вант Сантом. Обговорено коло питань, що стосуються міжнародних зв`язків України. Зосереджено, зокрема, увагу на подальшому розвитку економічного українсько-нідерландської співпраці. Олександр Ткаченко розповів про законотворчу діяльність парламенту, перспективи ратифікації Верховною Радою міжнародних угод.

Ратифікувати Меморандум про фінансову співпрацю

Голова Верховної Ради Олександр Ткаченко прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндської Республіки в Україні Мартті Ісоара на його прохання. Було обговорено актуальні питання двосторонніх відносин. Зокрема, йшлося про ратифікацію українським парламентом Меморандуму про фінансову співпрацю між Україною і Фінляндією, інших договорів. Олександр Ткаченко розповів Послу про законотворчу діяльність Верховної Ради України. Він запевнив, що міжпарламентська депутатська група Україна-Фінляндія, яка зараз створюється, сприятиме подальшому розвитку взаємовигідної співпраці наших країн.

Україна і Казахстан: пріоритетні напрями співпраці

Голова Верховної Ради Олександр Ткаченко мав зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Нажамеденом Іскалієвим на його прохання. Йшлося про потребу розширення й поглиблення відносин двох країн з метою реформування економіки та розвитку соціальної сфери. Пріоритетними напрямами, зазначали обидва співрозмовники, мають бути наука, енергетика, агропромисловий комплекс, що традиційно були й залишаються провідними у співпраці Казахстану й України. І Голова Верховної Ради, і Посол Казахстану підкреслювали велике значення в цьому правового забезпечення. Зміцненню відносин мають максимально сприяти бюджетний процес, податкове та митне законодавство, громадянське право. Окрім того, їх треба узгоджувати з сусідніми країнами. В цьому аспекті позитивно відзначалось ратифікування Росією великомасштабного договору, а також необхідність приєднання України до Міжпарламентської асамблеї Співдружності незалежних країн. У розмові порушувались питання активізації двосторонніх міжпарламентських контактів, пожвавлення роботи міждержавних та міжвідомчих структур.

Реферат опубликован: 29/04/2009