Аккредитивная форма расчетов

Страница: 5/26

Табл. №1.1. Види акредитивів та їх класифікація

1

За способом використання

§ документарні (товарні);

§ грошові (циркулярні);

2

За формою

§ документарні акредитиви;

§ акредитивні листи;

3

За способом повідомлення бенефіціара про відкриття акредитиву на його користь

§ прямо авізовані акредитиви; акредитиви авізовані через авізуючий банк;

§ попередньо авізовані акредитиви;

4

За ступенем гарантованості сплати сум, які мають бути сплачені експортеру

§ відкличні;

§ безвідкличні;

5

За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку авізуючого або іншого банку

§ підтверджений;

§ непідтверджений;

6

За валютою платежу

§ у національній валюті бенефіціара;

§ у національній валюті імпортера;

§ у третій валюті;

7

За характером платежу у зв’язку з можливістю / неможливістю здійснювати часткові поставки продукції

§ подільні;

§ неподільні;

8

За місцем та суб’єктом виконання

§ виконуються банком-емітентом у країні імпортера;

§ виконуються авізуючим або підтверджуючим банком у країні бенефіціара;

§ виконуються за участю третього банку;

9

Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання

§ акредитиви на імпорт;

а)транзитні акредитиви

§ акредитиви на експорт;

10

За способом виконання

§ шляхом платежу за пред’явленням;

§ шляхом акцепту;

§ шляхом платежу з відстрочкою;

§ шляхом негоціації;

а) обмежені;

б) необмежені;

11

Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому банку

§ покриті;

§ непокриті;

12

Залежно від наявності інших бенефіціарів

§ переказні (трансферабельні);

§ непереказні;

13

Спеціальні форми акредитиву

§ компенсаційні акредитиви;

§ зустрічні акредитиви;

§ резервні акредитиви (стенд-бай)

а) фінансова модель;

б) комерційна модель;

§ відновлювані акредитиви;

§ револьверні акредитиви;

а) кумулятивні;

б) некумулятивні;

§ акредитиви з червоною смугою;

а) чисті;

б) документарні

Реферат опубликован: 31/12/2007