Курсовой по механике

Страница: 5/14

. (45)

Для сталі 45 покращенної до :

, [1], с. 44. (46)

для шестірні:

,

для колеса:

.

Визначаємо коефіцієнт безпеки:

(47)

Приймаємо , [1], с. 48

.

Допустима напруга при розрахунку на витривалість шестірні й колеса:

,

.

Знаходимо відношення . (48)

Приймаємо , , [1], с.42

,

.

Подальший розрахунок ведемо для зубців шестірні, так як для неї знайдено менше значення.

Визначаємо коефіцієнт , який враховує розподіл навантаження між зубцями:

, (49)

.

Розраховуємо коефіцієнт для 8 ступені точності, який враховує розподіл навантаження між зубцями:

, (50)

де - коефіцієнт торцевого перекриття,, [1], c.47;

п – ступінь точності коліс, п = 8.

.

Перевіряємо міцність зубців шестірні за формулою:

.

Так як , умови міцності виконано.

2. 4 Проектний розрахунок валів редуктора

Рисунок 2 - Ведучий вал

Визначаємо діаметр вихідного кінця вала:

, (51)

.

Приймаємо стандартне значення діаметра вихідного кінця із ряда: .

Визначаємо діаметр ступеня вала під підшипник:

, (52)

Реферат опубликован: 23/12/2009