Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Страница: 1/7

Список використаної літератури:

1. Розміщення продуктивних сил/Під ред.Є.П.Качана. – К.,1997.

2. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів, 1994.

3. Мішогло Г.О. Економічна географія України з основами виробництва. – К.,1997.

План:

Роль промислового комплексу у розвитку господарства України.

Структура промислового комплексу і її динаміка.

Територіальні особливості і специфіка розміщення галузей промислового комплексу України.

Висновки зондування території України по рівню промислового розвитку.

1. Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35 % населення, зайнятого у народному господарстві.

Промисловість як провідна ланка господарства України визначає рівень її економічного розвитку, спеціалізацію економіки, маштаби участі в територіальному поділі праці й інтенсивності територіально-економічних зв’язків.

2. Структура промислового комплексу:

Важка промисловість:

- машинобудівний комплекс,

- металургійний комплекс,

- хімічно-лісовий комплекс,

- промисловість будівельних матеріалів,

- паливно-енергетичний комплекс.

Легка промисловість.

Харчова промисловість.

Галузі промисловості

1990 р.

1998 р.

Вся промисловість

100,0

100,0

Електроенергетика

3,2

14,7

Паливна промисловість

5,7

11,5

Металургійна

12,6

24,7

Хімічна і нафтохімічна

6

6,5

Машинобудівна і металообробна

30,7

15,5

Лісова і деревообробна

2,9

1,7

Промисловість будівельних матеріалів

3,4

3,3

Легка промисловість

10,8

1,5

Харчова промисловість

22,6

15

Інші галузі

2,7

5,6

За радянський період розвитку економіки виробництво засобів виробництва (групи А) розвивалося найбільше, а його частка в загальному обсязі виробництва становила 71,2 % (1989 р.). Частка виробництва групи Б (виробництво предметів споживання) становила 28,8 %. З 1990 р. почалися структурні зміни, спрямовані на виробництво товарів народного споживання. У 1995 р. частка цієї ланки промисловості становила 30,8 %. Ці прогресивні зміни мають і негативні риси тому, що головний його чинник пов’язаний з найбільшими темпами зниження виробництва групи А. Особливо це стосується галузей, які не мають достатньої сировинної бази або є труднощі в її розвитку. Найбільший спад виробництва відбувається в нафтопереробній, хімічній та нафтохімічній, вугільній промисловості, чорній металургії, будівельній індустрії.

Реферат опубликован: 31/08/2009