Родной край - Украина

Страница: 10/12

Багато у нашому місті птахів, що прив'язані до водойм. На островах та узбережжі Дніпра, Десенки, багатьох ставків і озер мешкають норці, чаплі, качки, плиски, водяні курочки; є мартини, крячки, кулики. Безліч дрібних співочих пташок: очеретянки, синьошийки, вусаті синиці та ін. Частина цих птахів, завдяки впливу теплих стоків міста, теплоелектроцентралей і Київської ГЕС, перебувають зиму на незамерзаючих ділянках та поблизу від них.; В останні роки, завдяки не дуже суворим зимам і організації більш-менш регулярної підгодівлі водолюбних птахів, у Києві стали зимувати лебеді!

Свійські тварини. У сиву давнину людина приручила деяких тварин, які тепер забезпечують її продуктами харчування, вовною та допомагають виконувати різну роботу. Тепер їх називають свій­ськими тваринами (назвіть цих тварин).

НАСЕЛЕННЯ

Місто - це не тільки архітектура споруд і мереживо вулиць. Місто - це люди.

Київ -одне з найдавніших місць оселення людини. Про це свідчать відкриті археологами стоянки стародавньої людини в межах міста і його околиць.

Кількість населення. Люди, які проживають на певній тери­торії, складають її населення. Відомості про кількість і склад на­селення дають його переписи, що проводяться один раз на десять років. За останніми даними в Україні проживає 51 мільйон чоловік, а у Києві - 2,6 мільйона (точна цифра - 2 626 000 чол. на 1.01.1997 року). Це становить 5% всього населення держави. За кількістю населення це найбільше місто України.

Густота населення. Населення розміщується по території нерівномірно: в одних місцях - скупчення міст і сіл, а значить, і населення, в інших - населені пункти зустрічаються рідше (Переконайтеся у цьому, розглянувши адміністративну карту Київської області). Щоб обчислити густоту розселення людей на певній території, потрібно кількість проживаючого на ній населення розділити на площу цієї території. Так, густота населення в Києві І дуже висока, вона складає 3 187 чоловік на кв. км, в той час, як І в Київській області - 66 чоловік на кв. км.

Національний склад. За національним складом населення Києва, як і нашої держави, багатонаціональне. Кияни належать до різних націй і народностей. Основну частину населення складають українці - корінне населення країни. В Києві частка українців складає 72,5%, росіян - 21%, євреїв - 4%, білорусів - 1%, всіх інших національностей - 1, 5 %. Серед них поляки, вірмени, татари, молдавани, азербайджанці, грузини, узбеки, болгари, греки та ін.

За Конституцією, нашим основним законом, представники різних націй і народностей складають український народ. Всі вони мають однакові права і рівні перед законом

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

Пошуком відповідей на ці та інші питання займаються люди – екологи, які люблять свою землю, бажають добра їй та всьому живому на ній, дбають про збереження здоров’я як природи, так і людини. Цей параграф допоможе згадати вже вивчене, звертаючи увагу на необхідність охорони природи, її збереження.

Природа Києва й околиць зазнає відчутного негативного впливу промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту та інших галузей господарства. Забруднюються повітря, вода, грун­ти, що шкідливо впливає і на саму людину. Приголомшуючим є вплив на природу Київщини чорнобильської катастрофи. Територія екологічної біди охоплює 30-кілометрову зону навколо АЕС.

Природно-заповідний фонд. Попри всі біди природа міста ще чарів­на, багата і різноманітна. Щоб зберегти її, затверджено перелік тери­торій та об'єктів природно-заповідного фонду м. Києва, яким надано заповідний статус. Це ділянки суші і водного простору, які мають особливу наукову, естетичну та іншу цінність і виділені для збережен­ня природних краєвидів, тварин і рослин, для підтримання екологіч­ної рівноваги та спостережень за природою. Заповідні території мають важливе господарське та наукові практичне значення. Передусім вони зберігають природне сере­довище, необхідне для нормаль­ного існування рослин і тварин, насамперед тих, кому загрожує небезпека зникнення. Заповідні території - своєрідні зразки не­займаної природи. Саме в них, як у природних лабораторіях, можна вивчати складні зв'язки в живій природі, оцінювати вплив людини на навколишнє середовище та розробляти заходи щодо розумного використання, охорони та збагачення природних багатств.

Реферат опубликован: 22/12/2009