Країни Закавказзя

Страница: 4/6

Разом з тим, між країнами є істотні відмінності, що визначають спеціалізацію кожної з них на регіональному та світовому ринках. Азербайджан спеціалізується на нафтогазодобувній та нафтопереробній промисловості, Вірменія - на точному машинобудуванні та харчовій промисловості, Грузія - на транспортному машинобудуванні та продукції АПК.

Республіка Азербайджан

Провідними галузями господарства країни є паливно-енергетична, хімічна та нафтохімічна промисловість, кольорова металургія та багатогалузеве машинобудування (транспортне, побутових приладів, електротехнічне).

В агропромисловому виробництві провідна роль належить зрошувальному зе­млеробству. Вирощують бавовник, овочі, фрукти, ягоди, виноград, розводять ту­тового шовкопряда. Провідна галузь тваринництва - вівчарство.

Продукція зазначених галузей завжди постачалась на регіональний ринок, а з інших країн завозились верстати, устаткування, продукти харчування.

Республіка Вірменія

Вся господарська діяльність сконцентрована в теплих, але недос­татньо зволожених рівнинах, де вирощування сільськогосподарських культур потребує штучного зрошення. Гірські території використовуються під пасовища

Агропромислове виробництво розвивається на базі переробки рослинницької (вино-коньячна, виноградарська, плодоконсервна галузі) та тваринницької про­дукції. Провідну роль у сільському господарстві відіграє тваринництво.

В територіальному поділі праці Вірменія завжди спеціалізувалась на про­дукції машинобудування та харчової промисловості. Між Вірменією й Україною завжди існували досить розвинуті економічні зв'язки з обміну продукцією мета­лургії, машинобудування, сільського господарства.

Республіка Грузія

Населення концентрується переважно на узбережжі, рівнинах і передгір'ях. Природні умови вологих субтропіків сприяли розвитку в країні унікального для всього регіону субтропічного типу АПК, який спеціалізується на вирощуванні чаю, Цитрусових, ефіроолійних. На їх переробці розвивається чайна, консервна, виногра­дарсько-виноробна галузі. Машинобудування забезпечує потреби комплексу в ма­шинах та устаткуванні. Гірські території спеціалізуються на тваринництві.

Мінеральні джерела (Цхалтубо, Мацеста, Боржомі тощо) та природні особли­вості сприяли створенню рекреаційного комплексу, в межах якого поєднується Курортне господарство, відпочинок і туризм.

Провідними галузями промисловості є машинобудування, що виробляє електровози, літаки, автомобілі, судна, верстати, прилади. Хімічна індустрія випускає мінеральні добрива, пластмаси, штучні волокна. Добре розвинута гірничодобувна Промисловість, яка спеціалізується на видобутку кам'яного вугілля, марганцю, поліметалічних руд.

Завдяки унікальній спеціалізації Грузія має широкі потенційні можливості як на регіональному, так і на світовому ринках.

6. Промисловість.

Металургійний комплекс.

Чорна металургія: порошкова металургія (Вірменія), виробництво сталі, прокату(Сумгаіт, Баку), сталевих труб, ГОК (Дашкесан - Азербайджан), аркушевий прокат, електрометалургія, феросплави, сталеві труби (Грузія - Зестафан, Руставі). Кольорова металургія: гак (мідний концентрат, барит) - Мідноульський(Грузія). Виробництво чорнової міді, електролізної міді(Алаверди - Вірменія); свинцево-цинкова, виробництво молібденового концентрату (Вірменія, Грузія - Кваісі), алюмінієва, глинозем, алюмінієвий кабель, прокат (Сумгаіт, Кіровабад - Азербайджан). Золотодобувна промисловість (Вірменія).

Машинобудівний комплекс.

Випускає більш 100 видів найменувань, за обсягом валової продукції займає третє місце після харчової і легкої (Азербайджан). Транспортне машинобудівництво (електровози, вантажні автомобілі, морські катери) - Грузія, Вірменія. Верстатобудування (металорізальні верстати), електротехнічне (електродвигуни, зварювальні агрегати, глибинні насоси), приладобудування (обчислювальні машини, засоби автоматизації), сільськогосподарське (автонавантажувачі), устаткування (пересувні бурові установки).

Реферат опубликован: 4/09/2006